Επικοινωνία

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ανέθεσε στην Profile Software τη δημιουργία εντός ψηφιακού βιωματικού μουσείου καθώς και ενός διαδικτυακού εικονικού μουσείου με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

ΈΡΓΟ: «Ανάδειξη της Εκκλησιαστικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξη του Θρησκευτικού Τουρισμού»

Περισσότερα

"Στην Profile Software, δίνουμε έμφαση στις απαιτήσεις των πελατών μας προσφέροντας αξιόπιστες και εύκολα παραμετροποιήσιμες λύσεις για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών τους"