Επικοινωνία

Το Υπουργείο Υγείας ανέθεσε στην Profile Software  την υλοποίηση έργου σχετικό με την παροχή λογισμικού για αρχειοθέτηση, διακίνηση εγγράφων και υπηρεσίες αναφορικά με θέματα συμμόρφωσης με GDPR.

ΈΡΓΟ: «Λογισμικό Αρχειοθέτησης και Διακίνησης Εγγράφων και Παροχή Υπηρεσιών προσδιορισμού επιπέδου συμμόρφωσης του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τον GDPR»

Περισσότερα

"Στην Profile Software, δίνουμε έμφαση στις απαιτήσεις των πελατών μας προσφέροντας αξιόπιστες και εύκολα παραμετροποιήσιμες λύσεις για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών τους"