Επικοινωνία

Ένα ενδεικτικό πελατολόγιο της Profile Software (με αλφαβητική σειρά)

 

Blue Star Ferries - Διαχείριση Κρατήσεων & Εισιτηρίων

Περίληψη

Η Profile Software σχεδίασε και υλοποίησε την ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση εισιτηρίων με τις εφαρμογές της πλατφόρμας UTS TicketLink.

Περισσότερα

Ster Cinemas - Διαχείριση Κρατήσεων & Εισιτηρίων

Περίληψη

Τα Ster Cinemas με την εφαρμογή TicketLink Show από την Profile Software η εταιρεία απολαμβάνει κεντρική βάση δεδομένων με πληροφορίες για τοποθεσία, προβολές, θέσεις, διαθεσιμότητα κ.ά. άμεσα προσβάσιμες από χρήστες και πελάτες, με διαφορετικά views.

Περισσότερα

Δήμος Μυτιλήνης - e-Government Έργα

Περίληψη

To site που κατασκεύασε η Profile Software για το Δήμο, παρέχει ενημέρωση για τα δρώμενα, ενώ προσφέρει ηλεκτρονική διαχείριση των αιτημάτων των δημοτών.

Περισσότερα

ΕΘΕΛ/ΟΣΥ - Διαχείριση Συντηρήσεων και Αποθηκών

Περίληψη

Ο οργανισμός εμπιστεύθηκε την Profile Software για την οργάνωσητων συντηρήσεων και τη διαχείριση των αποθηκών μέσω του προϊόντος WebTMA της TMA Systems.

Περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας - e-Government Έργα

Περίληψη

Η ανάγκη του OBI για ένα portal το οποίο, εκτός από την παρουσίαση της ταυτότητας του οργανισμού, θα έδινε τη δυνατότητα της διαχείρισης των τίτλων και της ηλεκτρονικής πληρωμής των τελών, καλύφθηκε πλήρως από τις συνεχώς αναπτυσσόμενες λύσεις της Profile Software.

Περισσότερα

ΤΡΑΜ/ΣΤΑΣΥ - ERP Εφαρμογές

Περίληψη

H Profile Software ανέλαβε την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης λύσης η οποία κάλυψε τις ακόλουθες περιοχές: Οικονομική Διαχείριση, Διαχείριση Προμηθειών, Κύκλωμα Συντήρησης - Τροχαίο Υλικό, Αποθήκη, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, Διαχείριση Έργων, Τεχνική Υποστήριξη, Εμπορική Διαχείριση, Δοικητική Πληροφόριση, Μισθοδοσία και Διαχείριση εγγράφων.

Περισσότερα

Yπουργείο Δικαιοσύνης - Hλεκτρονική καταγραφή πρακτικών

Περίληψη

Το Yπουργείο Δικαιοσύνης ως μέρος της διαδικασίας αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων υπηρεσιών πραγματοποίησε διαγωνισμό για την ηλεκτρονική καταγραφή των πρακτικών στις δικαστικές αίθουσες. Κατόπιν σχετικής αξιολόγησης επιλέχθηκε η Profile Software

Περισσότερα

"Στην Profile Software, δίνουμε έμφαση στις απαιτήσεις των πελατών μας προσφέροντας αξιόπιστες και εύκολα παραμετροποιήσιμες λύσεις για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών τους"