Επικοινωνία

Η Profile Software έχει επεκταθεί στο εξωτερικό τα τελευταία έτη  χάρη στο εξειδικευμένο, καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό που διαθέτει. Απασχολούμε ταλαντούχους επαγγελματίες που διαθέτουν μια σφαιρική γνώση του κλάδου της πληροφορικής καθώς και του τομέα που δραστηριοποιούμαστε.

Η εταιρεία επενδύει σταθερά στην επαγγελματική εκπαίδευση των στελεχών, με συνεχή και εξειδικευμένα σεμινάρια.

Καθώς διευρύνουμε το πελατολόγιο και τους συνεργάτες μας, διεθνώς ενώ αναπτύσσουμε συνεχώς νέα προϊόντα για την άμεση κάλυψη των αναγκών της αγοράς, αναζητούμε ταλαντούχους νέους πτυχιούχους και μεταπτυχιακούς με κατεύθυνση στον τομέα της πληροφορικής, στα μαθηματικά, στα οικονομικά, στις επενδύσεις ή στατιστικές, και με επιθυμητή εμπειρία σε αυτούς τους τομείς. Επιπλέον, αναζητούμε και πιο έμπειρους επαγγελματίες με αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία  που δύναται να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της εταιρείας μας.