Επικοινωνία

Algorithmic Trading

Οι σημερινοί χρηματιστές που πραγματοποιούν trading, προκειμένου να είναι όσο πιο αποδοτικοί γίνεται, πρέπει να μπορούν να αντιδρούν γρήγορα σε διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, εκμεταλλευόμενοι άμεσα τις όποιες ευκαιρίες παρουσιάζονται. Μία απόφαση που θα ληφθεί χιλιοστά του δευτερολέπτου γρηγορότερα από τον ανταγωνισμό, μπορεί να σημαίνει πρόσβαση σε τιμές και ρευστότητα που θα καθορίσει την κερδοφορία της κίνησης. 

Δείτε περισσότερα

Mobile Data Feed

Η λύση Mobile Data Feed προσφέρει μετάδοση τιμών χρηματιστηρίου και οικονομικών ειδήσεων σε πραγματικό χρόνο για iPhone® και iPad® κινητές συσκευές, αξιοποιώντας πλήρως όλες τις προσφερόμενες δυνατότητες των μοντέρνων κινητών συσκευών.

Δείτε περισσότερα

Online Trading

Η Real-Time παρακολούθηση αγορών, η απεικόνιση χαρτοφυλακίων και διαβίβαση εντολών για μετοχές και παράγωγα είναι σημαντικές εργασίες για τις ΑΧΕ, ΑΧΕΠΕΥ, ΑΕΠΕΥ, Τραπεζικούς / επενδυτικούς οργανισμούς, και γενικότερα για κάθε επενδυτή. Για την αξιόπιστη εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών απαιτείται ένα δυναμικό και αποτελεσματικό εργαλείο.

Δείτε περισσότερα

Shareholders Management

Για τις εισηγμένες εταιρείες, η διαχείριση και η μέριμνα για τις ανάγκες των μετόχων τους είναι πολύ σημαντική ώστε να τους προσφέρει ολοκληρωμένη ενημέρωση αλλά και παρακολούθηση.

Δείτε περισσότερα

Real-Time Data Feed

Η επιλογή του σωστού Real-Time συστήματος παρακολούθησης market data feed για τις χρηματιστηριακές αγορές (τόσο των spot όσο και των παραγώγων) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις απαιτήσεις μιας επιχείρησης.

Δείτε περισσότερα