Επικοινωνία

Σύνοψη

Η λύση Brokerage υποστηρίζει τις τραπεζικές, επενδυτικές και trading υπηρεσίες που προσφέρουν τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα στους πελάτες τους. Είναι front-to-back πολυνομισματικό σύστημα με υπηρεσίες εξυπηρέτησης για πολλαπλά κανάλια. Η ευελιξία της λύσης εξασφαλίζει άμεση εισαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Ολοκληρωμένη Front-to-Back λειτουργικότητα

Υποστήριξη Multi-currency και multi-product type με παραμετροποιήσιμες τιμολογιακές πολιτικές

360° view των πελατών, εργαλεία για δημιουργία προηγμένου προφίλ ανάλυσης πελατών

Αυτοματοποιημένη διαχείριση των εντολών με βάση workflows για τοπικές και διεθνείς αγορές

Απεριόριστες δυνατότητες σύνδεσης με τη χρήση τυποποιημένων πρωτοκόλλων (π.χ. FIX) ή άλλα proprietary API

Αυτοματοποιημένες διαδικασίες ελέγχου συμμόρφωσης σύμφωνα με τις οδηγίες

Advisory εργαλεία και υποστήριξη υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου

Εκτεταμένες και παραμετροποιήσιμες client και management reporting

Υποστήριξη paperless διαδικασιών για διαχείριση εντολών, confirmation slips και statements

Online πρόσβαση 24/7 σε όλα τα δεδομένα και trading εργαλεία μέσω των υποσυστημάτων για web και mobile

 

Οφέλη

Ευελιξία ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των διαφορετικών αγορών και της επιχείρησης

Εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων και υποστήριξη της επιχείρησης

Προηγμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών χρησιμοποιώντας εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας

Μέγιστη αποδοτικότητα της επιχείρησης με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών

Βελτιστοποιημένα περιθώρια κερδοφορίας

Γιατί να επιλέξετε τη λύση Brokerage της Profile Software;

Η υψηλή δυνατότητα παραμετροποίησης και επεκτασιμότητας της λύσης και η πλούσια λειτουργικότητα της επιτρέπουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα άμεσης προσαρμογής στις νέες ανάγκες της αγοράς για νέα προϊόντα βελτιώνοντας σημαντικά τις εργασίες τους όταν απαιτείται.