Επικοινωνία

Σύνοψη

Η εκτεταμένη εμπειρία της Profile Software σε περισσότερα από 20 έργα Βασιλείας ΙΙ/III, που αποκτήθηκε μέσω υλοποίησεων σε μεγάλες τράπεζες της Ν.Α. Ευρώπης, εγγυάται την επιτυχή και αποτελεσματική σχεδίαση και ανάπτυξη αξιόπιστων και δοκιμασμένων λύσεων διαχείρισης κινδύνου. Επιπλέον η λύση υποστηρίζει πλήρως τις απαιτήσεις της Βασιλείας IV, ώστε να εξασφαλίζει μελλοντική κάλυψη αναγκών.

Βασικά Χαρακτηριστικά 

 • Συμμόρφωση και έτοιμες αναφορές για ένα πλήθος τοπικών εποπτικών αρχών (Jurisdictions)
 • Πλαίσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης τεστ κοπώσεων (stress testing)
 • Μοντέλα υπολογισμού Οικονομικού Κεφαλαίου
 • Πλήρης κάλυψη όλων των προσεγγίσεων για πιστωτικό και λειτουργικό κίνδυνο καθώς και για κίνδυνο αγοράς
 • Ολοκληρωμένη Αξιολόγηση κινδύνου
 • Πλαίσιο Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων
 • Εποπτική Διαφάνεια
 • IFRS 9: Ολοκληρωμένη προσέγγιση
 • Υποστήριξη XBRL λειτουργιών

Οφέλη

 • Προσφέρει ολοκληρωμένη εικόνα διαχείρισης κινδύνων επιτρέποντας την κατανομή των κεφαλαίων σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και την αποδοτικότερη διαχείριση του οικονομικού κεφαλαίου
 • Μοντελοποίηση Credit scoring με υπολογισμό PDs, LGDs και EADs
 • Επιτρέπει την προσαρμογή των κανόνων της Βασιλείας και τον υπολογισμό μέτρησης των επιπτώσεων βάσει αλλαγών στο κανονιστικό πλαίσιο
 • Προσφέρει τη δυνατότητα καθορισμού, εισαγωγής και παραμετροποίησης macro and microeconomic stress testing χωρίς επιπλέον προγραμματισμό
 • Εργαλεία αναφορών MIS που προσφέρουν πλήρη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις
 • Ολοκληρωμένη κάλυψη αναφορικά με τις απαιτήσεις σε IFRS 9 προστατεύοντας την επιχειρήση

Γιατί να επιλέξετε τη λύση Capital Management της Profile Software;

Η αποδεδειγμένη εμπειρία στην αγορά μέσω της επιτυχούς υλοποίησης διεθνών έργων από την Profile Software εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη πρόταση στις απαιτήσεις των χρηματοπιστωτικών οργανισμών για αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων, σύμφωνα με διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Εγγραφή στο eNewsletter μας

Ενημερωθείτε για τα νέα της Profile Software, τις εξελίξεις
του κλάδου και πολλά άλλα

Τα πεδία με Αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων.
Επικοινωνία