Επικοινωνία

Core Banking

Core banking software.

Οι απαιτήσεις των σύγχρονων τραπεζών για μοντέρνες και πελατοκεντρικές λειτουργίες αυξάνονται συνεχώς. Οι μοντέρνες λύσεις Core Banking εξελίσσονται συνεχώς ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς με πιο ευέλικτες και ταυτόχρονα αξιόπιστες υπηρεσίες αναφορικά με τις συναλλαγές, τα δάνεια, τις εγγυήσεις και τις πληρωμές.

Read more

Wealth Management

Wealth management software

Οι Private Banking και Wealth Management, οργανισμοί χρειάζονται λύσεις που ενδυναμώνουν την πελατοκεντρική προσέγγιση καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίων με καινοτόμα εργαλεία που επιτρέπουν στους Relationship Managers να εστιάζουν στις ανάγκες των πελατών τους και όχι σε διαδικαστικές ενέργειες. 

Read more

Peer-to-Peer Lending/Crowdfunding

P2P software

Η άνθιση του τομέα Peer- to-Peer Lending (P2PL) έχει παρουσιάσει νέες εναλλακτικές στον τρόπο που λειτουργεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα τα τελευταία χρόνια με καινοτόμες πλατφόρμες/εταιρείες που προσφέρουν διαφοροποιημένες υπηρεσίες δανεισμού.

Read more

Alternative Finance

Alternative finance software

Ο τομέας του Alternative Finance αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, με πολλές νέες μικρές τράπεζες να εισέρχονται και να ανταγωνίζονται στο συγκεκριμένο χώρο. Ο συγκεκριμένος τρόπος τραπεζικής απευθύνεται σε μικρότερα, πιο ευέλικτα σχήματα, με σκοπό την παροχή άμεσων υπηρεσιών στους πελάτες τους.

Read more

Islamic Banking

Islamic Banking systems

Η Ισλαμική τραπεζική εκσυγχρονίζεται συνεχώς τόσο από πλευράς διαχείρισης όσο και νομοθεσίας στις Ισλαμικές χώρες όπου δραστηριοποιείται ενώ επεκτείνεται δυναμικά εκτός των συγκεκριμένων συνόρων παρέχοντας υπηρεσίες σύμφωνα με τις αρχές του Ethical Banking.

Read more

Leasing and Financing

Οι λειτουργίες χρηματοδοτικής μίσθωσης παγκοσμίως εξελίσσονται συνεχώς και σε συνδυασμό με τις νέες φορολογικές και χρηματοοικονομικές νομοθετικές ρυθμίσεις δημιουργούν ιδιαίτερες απαιτήσεις για τους οργανισμούς του χώρου. Για την υποστήριξη του Leasing & Financing (Islamic ή μη) χρειάζονται πλέον εργαλεία ευέλικτα, δυναμικά και εύκολα παραμετροποιήσιμα για να υποστηρίξουν τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων καθώς και τη διαδικασία προώθησης και πώλησης προφέροντας παράλληλα χαμηλό κόστος χρήσης για την αυτοματοποίηση και τη διαχείριση των δανείων και των χρηματοδοτήσεων τους, από την αίτηση τους ως τη διαγραφή τους .

Read more

Private Banks

Οι Private Banks αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία, καθώς παρέχουν έναν εξειδικευμένο φάσμα τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών. Οι Private Banks χρειάζονται ένα ευέλικτο περιβάλλον εργασιών ώστε να προσφέρουν απαράμιλλη εξυπηρέτηση στους HNWI πελάτες τους.

Read more

Personal Banking

Personal banking software

Οι νέες προσδοκίες των πελατών διαμορφώνουν ένα νέο πεδίο στο Personal Banking, με την διαφοροποίηση στην εξυπηρέτηση να αποκτά καθοριστική σημασία. Οι Affluent πελάτες χρειάζονται πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες, και οι τράπεζες πρέπει να προσαρμόζουν τις υπηρεσίες τους ώστε να καλύπτουν ικανοποιητικά τις εκάστοτε ανάγκες.

Read more

Payments

Payments software

Η διαχείριση πληρωμών αποτελεί σημαντικό μέρος εργασιών ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού και για τη βέλτιστη επίτευξη τους απαιτείται η χρήση ενός δυναμικού back-end συστήματος που υποστηρίζει και παρακολουθεί αποτελεσματικά όλο το εύρος των συγκεκριμένων διαδικασιών και αναγκών.

Read more

Treasury

Treasury systems

Η αποτελεσματική διαχείριση της θέσης συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου, στην αύξηση των εσόδων και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του λειτουργικού και επενδυτικού κόστους για τις τράπεζες και για τις επιχειρήσεις. 

Read more

Custody

Custody software

Οι διεθνείς υπηρεσίες Θεματοφυλακής έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια, με αυξημένες απαιτήσεις και κανονισμούς.

Read more

Collections

Collections software

Ο χρηματοδοτικός τομέας είτε σε τράπεζες είτε σε εταιρείες, έχει δημιουργήσει μεγαλύτερες απαιτήσεις για πιο εξελιγμένες και προηγμένες διαδικασίες ανάκτησης χρεών και δανείων, δεδομένων των εξελίξεων των τελευταίων ετών.

Read more