Επικοινωνία

Σύνοψη

Η λύση Asset Management προσφέρει πλούσια, ολοκληρωμένη λειτουργικότητα και τις απαιτούμενες δυνατότητες για διαχείριση των funds καθώς και όλων των χαρτοφυλακίων (ιδίων και πελατών). Η εύελικτη και αθρωτή αρχιτεκτονική της λύσης και η εύκολη παραμετροποίηση προσφέρουν τη δυνατότητα για εναλλακτικές διακλαδώσεις του συστήματος ώστε να ανταποκρίνονται στις αναγκες των Asset Managers για ολοκληρωμένη διαχείριση χαρτοφυλακίων και αντιστοίχων υπηρεσιών.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Παρακολούθηση 360-degree των χαρτοφυλακίων των πελατών και των funds

Αποτελεσματική διαχείριση των διαφόρων τύπων χαρτοφυλακίων με διαφορετική δομή απεικόνισης

Υποστήριξη mulit-asset class,  τόσο παραδοσιακών όσο και εναλλακτικών τύπων

Εκτέλεση και αποτίμηση των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο

Δυναμική λειτουργικότητα back-office για reconciliation, ταμείο και διαχείριση προμηθειών/αμοιβών

Αναφορές απόδοσης με πολυδιάστατα στοιχεία και μετρήσεις αναλύσεων

Απεικόνιση της έκθεσης κινδύνου, καθώς και υπολογισμούς κινδύνου αγοράς (VaR), back - stress testing

Αξιόπιστη μηχανή ορισμού κανόνων και υποσυστήματα για διαχείριση ορίων

Διαχείριση και δρομόλογηση εντολών μέσω FIX και λοιπές διασυνδέσεις

Sub-ledge υποσύστημα για την προδιαγραφή και την εξαγωγή λογιστικών εγγραφών και portfolio accounting αναφορές  

Άπειρες δυνατότητες reporting για οποιονδήποτε τύπο χαρτοφυλακίου και χρήστη

Παραγωγή αναφορών προγραμματισμένη ή κατά βούληση καθώς και εργαλείο δημιουργίας  αναφορών με απεριόριστες απεικονίσεις

24/7 πρόσβαση σε χαρτοφυλάκια επενδύσεων μέσω κινητών συσκεύων ή του web

Οφέλη

Προσαρμοστικότητα για την κάλυψη διαφορετικών επιχειρησιακών αναγκών

Εξοικονόμηση χρόνου και εργαλεία που συμβάλλουν στη γρήγορη λήψη αποφάσεων

Βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης και κόστους

Αυτοματοποίηση εργασιών με τη χρήση έτοιμων διασυνδέσεων

Άμεση προσαρμογή σε κανονιστικές απαιτήσεις

Ευελιξία στον τρόπο υλοποίησης 

Γιατι να επιλέξετε τη λύση Asset Management της Profile Software;

Η λύση Asset Management παρέχει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης όλων των τύπων των χαρτοφυλακίων για την αποτελεσματική εκτέλεση των επιχειρησιακών εργασιών καθώς και των σχετικών ενεργειών που αφορούν στους πελάτες με έλεγχο του κόστους και του κινδύνου.