Επικοινωνία

Σύνοψη

Profile Software προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις απαιτήσεις για Anti-Money Laundering, τόσο μέσω ιδίας λύσης όσο και μέσω συνεργατών. Οι λύσεις ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των σύγχρονων χρηματοοικονομικών οργανισμών και τραπεζών προσφέροντας ολοκληρωμένη κάλυψη μέσω συγκεκριμένων βημάτων (workflow) που ακολουθεί η εφαρμογή όπως: παρακολούθηση συναλλαγών, εργαλεία ανίχνευσης της πληροφορίας, λίστα παρακολούθησης και φιλτραρίσματος, ειδοποιήσεις, διαχείριση και αναφορά περιστατικών, αναφορές κανονιστικής συμπεριφοράς (ΤτΕ, CTR, SAR) καθώς και διαχείριση αναφορών.

Η λύση AML Compliance είναι μια κάθετη λύση, που αξιοποιεί τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές και παρέχει μοναδική τεχνολογία που υποστηρίζει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη συμμόρφωσή τους με τις οδηγίες για Anti-Money Laundering. Υλοποιείται ως μέρος των λύσεων τους FMS.next, ή ενσωματώνεται με το υπάρχον σύστημα της Τράπεζας.


Η λύση AML επικεντρώνεται στο Know-your-Customer profiling καθώς και στο Client Scoring και History, ενώ παρέχει επίσης AML Watch List έναντι πολλαπλών watch-lists και Suspicious Activity Monitoring μέσω ανάλυσης της συναλλακτικής συμπεριφοράς των πελάτων.

Βασικά Χαρακτηριστικά 

Παρέχει δυναμικά KYC εργαλεία για προληπτικό έλεγχο κινδύνων                                         

Παραμετρικες excess thresholds σε πολλές ποιοτικές και ποσοτικές διαστάσεις

Παρακολούθηση και αξιολόγηση συναλλαγών και κοινωνικής συμπεριφοράς των πελατών μέσω ερωτηματολογίων

Υποστήριξη χειρονακτικής, τοπικής και παγκόσμιας watch-list

Επεξεργασία δεδομένων συναλλαγών αναφορικά με υψηλές και υπερβολικές πελατειακές συναλλαγές

Online checking των πελατών καθώς και μεταφοράς κεφαλαίων σε λίστα παρακολούθησης

Επιμέρους ειδοποιήσεις, αναφορές και διαχείρισή τους

Online ειδοποιήσεις για περαιτέρω παρακολούθηση και έρευνα

Οφέλη

Προστατεύει την επιχείρηση από πιθανές παρατυπίες ή παραλήψεις

Προσφέρει παρακολούθηση συναλλαγών σε οποιοδήποτε χρόνο και τόπο

Αναζητά σε διεθνείς λίστες παρακολούθησης

Ενημερώνει με ειδοποιήσεις για τυχόν παράτυπες ή μη συνηθισμένες συμπεριφορές

Γιατί να επιλέξετε τη λύση Anti-Money Laundering της Profile Software;

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στην αγορά, η εταιρεία αναπτύσσει εξειδικευμένες λύσεις για τον χρηματοοικονομικό τομέα ενώ παράλληλα συνεργάζεται με διεθνείς εταιρείες για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των χρηματοικονομικών ιδρυμάτων προσφέροντας συμμόρφωση με διεθνείς κανονισμούς. Το FMS.next AML Compliance προσφέρει ένα μεγάλο εύρος λειτουργιών και δυνατοτήτων παραμετροποίησης για τη βέλτιστη εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται στην Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.