Επικοινωνία

Τα ετήσια δελτία χρήσης της Profile Software με αναφορές σε έργα και προιόντα μέχρι το έτος 2007. Από το συγκεκριμένο έτος και μετά άλλαξαν οι οδηγίες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και για το λόγο αυτό παρακαλούμε αναζητήσατε τις σελίδες "Οικονομικές Καταστάσεις" και "Ετήσιοι Ισολογισμοί Θυγατρικών". Ευχαριστούμε.

 

Δελτίο Έτους 2007

Περίληψη

Το ετήσιο δελτίο χρήσης της Profile Software με αναφορές σε έργα και προϊόντα

Περισσότερα

Δελτίο Έτους 2006

Περίληψη

Το ετήσιο δελτίο χρήσης της Profile Software με αναφορές σε έργα και προϊόντα

Περισσότερα

Δελτίο Έτους 2005

Περίληψη

Το ετήσιο δελτίο χρήσης της Profile Software με αναφορές σε έργα και προϊόντα

Περισσότερα

Δελτίο Έτους 2004

Περίληψη

Το ετήσιο δελτίο χρήσης της Profile Software με αναφορές σε έργα και προϊόντα

Περισσότερα

Δελτίο Ετους 2003

Περίληψη

Το ετήσιο δελτίο χρήσης της Profile Software με αναφορές σε έργα και προϊόντα

Περισσότερα