Επικοινωνία

Παρακάτω μπορείτε να ανατρέξετε στα ετήσια δελτία χρήσης της Profile Software με αναφορές σε έργα και προιόντα μέχρι το έτος 2007. Από το συγκεκριμένο έτος και μετά άλλαξαν οι οδηγίες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και για το λόγο αυτό παρακαλούμε αναζητήσατε τις σελίδες "Οικονομικές Καταστάσεις" και "Ετήσιοι Ισολογισμοί Θυγατρικών".

Επιπρόσθετα, στην συγκεκριμένη σελίδα, μπορείτε να δείτε και να "κατεβάσετε¨τις παρουσίασεις της εταιρείας στο επενδυτικό κοινό με την πλέον πιο πρόσφατη στην κορυφή της σελίδας. 

Επιπλέον σχετικές ανακοινώσεις εμφανίζονται στο τμήμα "Οικονομικά Δ.Τ & Ανακοινώσεις". Για επιπλέον πληροφορίες αποστείλατε email στο ir@profilesw.com

Ευχαριστούμε.

 

Παρουσίαση στην ΕΘΕ

Περίληψη

Η εταιρεία Profile Software παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2018 καθώς και την πορεία του Ομίλου, στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στην αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Περισσότερα

Δελτίο Έτους 2007

Περίληψη

Το ετήσιο δελτίο χρήσης της Profile Software με αναφορές σε έργα και προϊόντα

Περισσότερα

Δελτίο Έτους 2006

Περίληψη

Το ετήσιο δελτίο χρήσης της Profile Software με αναφορές σε έργα και προϊόντα

Περισσότερα

Δελτίο Έτους 2005

Περίληψη

Το ετήσιο δελτίο χρήσης της Profile Software με αναφορές σε έργα και προϊόντα

Περισσότερα

Δελτίο Έτους 2004

Περίληψη

Το ετήσιο δελτίο χρήσης της Profile Software με αναφορές σε έργα και προϊόντα

Περισσότερα

Δελτίο Ετους 2003

Περίληψη

Το ετήσιο δελτίο χρήσης της Profile Software με αναφορές σε έργα και προϊόντα

Περισσότερα