Επικοινωνία

Σύνοψη

 

Η λύση Alternative Finance προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε όλες τις Front-to-Back διαδικασίες μιας Τράπεζας. Διαθέτει μία δυναμική και αρθρωτή αρχιτεκτονική, ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει επάξια τις ανάγκες των εναλλακτικών τραπεζών, μέσα από ένα σύνολο διαφορετικών λειτουργιών. 

Η λύση προσφέρει πλήρες Straight Through Processing (STP workflow), υψηλό επίπεδο αυτοματισμού, ευκολία στη χρήση και χαμηλό κόστος λειτουργίας ενώ καλύπτει πλήρως τις δραστηριότητες της Τράπεζας σε όλους τους τομείς.

Βασικά Χαρακτηριστικά  

Πελατοκεντρική αρχιτεκτονική

Δυναμικό KYC εργαλείο για κανονιστική συμμόρφωση και διαχείριση κινδύνου

Αποτελεσματική απεικόνιση πελατών 360° 

Ευέλικτο product factory που επιτρέπει την κεντρική παραμετροποίηση της πολιτικής της Τράπεζας

Εργαλεία για προσωποποιημένη εξυπηρέτηση πελατών σε όλο το εύρος των συναλλαγών

Οριζόντια και Κάθετη επεκτασιμότητα: Ο εμπλουτισμός της λειτουργικότητας της λύσης καθορίζεται παράλληλα με την ανάπτυξη της τράπεζας

Διεθνές προϊόν: Εξασφαλίζει προσαρμοστικότητα στις νέες οδηγίες και κανονιστικά πλαίσια μέσω του υψηλού επιπέδου παραμετροποίησης

Εύκολα οριζόμενα workflows για υποστήριξη STP ή εταιρικά workflows για αποδοτική Front-to-back λειτουργία

Οφέλη

Γρήγορο ROΙ: Η λειτουργικότητα της λύσης επεκτείνεται παράλληλα με τις ανάγκες της τράπεζας

Πελατοκεντρική φιλοσοφία που συμβάλει στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών

Λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας μέσω δυναμικών εργαλείων κανονιστικής συμμόρφωσης

Γρήγορη ενεργοποίηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία

Γιατί να επιλέξετε την λύση Alternative Finance της Profile Software;

Η λύση Alternative Finance χρησιμοποιεί μια εξαιρετικά αρθρωτή αρχιτεκτονική βασισμένη σε αρχές που επιτρέπουν τα modules να υλοποιούνται είτε ως αυτόνομες κάθετες λύσεις ή να υλοποιηθούν σταδιακά εάν απαιτείται ολοκληρωμένη εγκατάσταση, μεγιστοποιώντας την απόδοση της επένδυσής της Τράπεζας. Με πλούσια λειτουργικότητα, η λύση Alternative Finance είναι το βασικό εργαλείο για τις τράπεζες που θέλουν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς, ανεξαρτήτως μεγέθους.