Επικοινωνία

Σύνοψη

Η Profile Software, μέσω στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαίους προμηθευτές Algorithmic Trading και Complex Event Processing, προσφέρει μια προηγμένη πλατφόρμα για algotrading, που επιτρέπει την ταχεία σχεδίαση, την ανάπτυξη και τη βελτίωση των αυτοματοποιημένων στρατηγικών που συμβάλλουν ουσιαστικά και ανταγωνιστικά.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Γραφήματα που ενδυναμώνουν τους traders και quants στην δημιουργία στρατηγικών

‘SmartBlocks’ τα οποία ενσωματώνουν 'λογικές' διαπραγματεύσεις για χρήση σε νέες στρατηγικές

Δυναμική γλώσσα επεξεργασίας κινήσεων και εντολών για τη δημιουργία σύνθετων εντολών διαπραγμάτευσης

Πλήρως παραμετροποιήσιμα dashboards με πλούσια γραφικά

Υποστήριξη όλων των επενδυτικών κατηγοριών, τόσο σε στρατηγικές συγκεκριμένων, όσο και πολλαπλών, επενδύσεων

Ευέλικτο περιβάλλον ελέγχου και εκτίμησης νέων και παλαιών στρατηγικών

Πατέντα μηχανής επεξεργασίας συμβάντων με δυνατότητα εκτέλεσης εντολών σε χρόνο μικρότερο από 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου

Διασύνδεση με market data, trading destinations, καθώς και συστήματα τρίτων μέσω ενός ολοκληρωμένου πλαισίου με δυνατότητες επέκτασης για συγκεκριμένα περιβάλλοντα όπως απαιτούνται από την εταιρεία 

Οφέλη

Δυνατότητα υλοποίησης συστήματος εντολών συγκεκριμένης στρατηγικής που βασίζεται στην αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία του χρηματιστή

Δυνατότητα χρησιμοποίησης ή/και περαιτέρω παραμετροποίησης καταξιωμένων διεθνώς αλγοριθμικών στρατηγικών (VWAP, TWAP, EWMA, MACD, κ.α.)

Βελτιστοποίηση επενδυτικών ευκαιριών, τόσο για εντολές αγοράς, όσο και πώλησης

Σημαντική μείωση χρόνου υλοποίησης και εφαρμογής νέων αλγοριθμικών στρατηγικών

Ελαχιστοποίηση καθυστέρησης ολοκλήρωσης εντολών και αξιόπιστη εκτέλεση που επιτρέπει στους πελάτες να εκμεταλευτούν τις ευκαιρίες που συμβαίνουν 

 

Γιατί να επιλέξετε τη λύση Algorithmic Trading της Profile Software;

Διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στον τομέα με εγκαταστάσεις σε κορυφαίους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και κατανοώντας τη σπουδαιότητα των συναλλαγών, οι λύσεις για Algorithmic Trading από την Profile Software προσφέρουν έναν δυναμικό περιβάλλον με την ευελιξία που απαιτείται για ολοκληρωμένη κάλυψη υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών.