Επικοινωνία

Η Profile Software είναι ηγέτιδα εταιρεία ανάπτυξης λύσεων λογισμικού για το διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, τον ευρύτερο επιχειρηματικό κλάδο καθώς και τον δημόσιο τομέα. Η εταιρεία έχει διεθνή παρουσία, με γραφεία στη Γενεύη, στο Ντουμπάι, στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στο Παρίσι, στο Μαϊάμι και στη Λευκωσία, και επενδύει με συνέπεια σε τεχνολογικά προηγμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στον αυξανόμενο αριθμό πελατών της ανά τον κόσμο. 

Η Στρατηγική μας

Στόχος της Profile Software από την ίδρυσή της είναι η προσήλωση στην τελειότητα. Η εταιρεία μας παραμένει στην πρώτη γραμμή και πρωτοπόρος των τεχνολογικών εξελίξεων προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού, που ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των εταιρειών του χρηματοοικονομικού κλάδου καθώς και άλλων στρατηγικών τομέων της αγοράς. Το εύρος των προϊόντων μας πλαισιώνεται με διαχρονικές συνεργασίες με παγκόσμιους ηγέτες στο χώρο της πληροφορικής, εξασφαλίζοντας έγκαιρη και επιτυχή παράδοση μεσαίων και μεγάλων έργων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Πελάτες και συνεργάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό διαχρονικά εμπιστεύονται τις εταιρικές μας αξίες και το ανθρώπινο δυναμικό μας. Διαρκείς επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη ενδυναμώνουν τους ανθρώπους και βελτιώνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Παράγοντες στους οποίους οφείλεται η επιτυχημένη πορεία της Profile Software. Στόχος μας εξακολουθεί να είναι η προσήλωση στην τελειότητα, παραμένοντας οι έμπιστοι συνεργάτες των πελατών μας.

Ανάπτυξη μέσω Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Profile Software έχει επεκταθεί με βάση την υποστήριξη, την τεχνογνωσία και τον επαγγελματισμό του προσωπικού της -  Διοίκησης και Συνεργατών. Η εταιρεία διαθέτει εύρωστη οικονομική θέση καθ 'όλη την πορεία της, διατηρώντας το όραμα της και ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της, με υφιστάμενους και νέους πελάτες καθώς και άρτια καταρτισμένο προσωπικό. Αναγνωρισμένη διεθνώς ως αξιόπιστος και εξειδικευμένος συνεργάτης στον τομέα του χρηματοοικονομικού λογισμικού, των συνδυασμένων μεταφορών, και του δημοσίου τομέα, οι πελάτες μας επιλέγουν βάσει της καινοτομίας και της ευελιξίας των λύσεων μας σε συνδυασμό με την άψογη εξυπηρέτηση που προσφέρει το εξειδιεκυμένο προσωπικό της εταιρείας.

Αξιοπιστία και Αποτελεσματικότητα

Ο στόχος της Profile Software είναι να αναπτύσσει προϊόντα λογισμικού (όλα με πιστοποίηση ISO 9001:2015 ) και υπηρεσίες με χρήση state of the art τεχνολογίες προσπαθώντας παράλληλα να μεγιστοποιεί τον παράγοντα best value for money. Με αυτόν το τρόπο παρέχουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα να ενσωματώνουν άμεσα και εύκολα τις λύσεις μας στις εμπορικές ή παραγωγικές διαδικασίες της επιχείρησής τους, βελτιώνοντας την παραγωγικότητά τους αλλά και το επίπεδο υπηρεσιών προς τους πελάτες τους. Η επιλογή και εκπαίδευση των έμπειρων συμβούλων μας βασίζεται σε μια αυστηρή διαδικασία, με σκοπό να διασφαλιστεί η υψηλή εξειδίκευση που επιθυμούμε να διαθέτουν. Έτσι επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση των παρεχόμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών εγκατάστασης αλλά και εκπαίδευσης.