Επικοινωνία

Σύνοψη

Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος εξασφαλίσει ομαλή λειτουργία των εργασιών με  ασφάλεια και η Profile Software, αξιοποιώντας την εμπειρία της στον χώρο, παρέχει αυτές τις δυναμικές και ευέλικτες λύσεις. Οι λύσεις καλύπτουν όλο το φάσμα των απαιτήσεων από FX και money markets, διαθέσιμα έως και διατραπεζικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων (εσωτερικά/εξωτερικά), συνάλλαγμα κλπ. με τη εφαρμογή διαδικασιών σύνθετης στρατηγικής και πολιτικής.


Οι λύσεις που παρέχονται περιλαμβάνουν την λύση Treasury της εταιρείας καθώς και λύσεις διεθνών εταιρειών με εξειδίκευση στο χώρο για ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού, η λύση επιτρέπει τη διαχείριση του ταμείου, του χαρτοφυλακίου, της εκκαθάρισης και του διακανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών και πωλήσεων, επενδύσεων χαρτοφυλακίου, φύλαξη, τη χρηματοδότηση και όλες τις συναφείς υπηρεσίες.

Βασικά Χαρακτηριστικά    

STP λειτουργικότητα

Καλύπτει όλο το εύρος των απαιτήσεων και προδιαγραφών για την διαχείριση των διαθεσίμων που διαπραγματεύονται

Υποστήριξη ενός ευρέως φάσματος μετρήσεων κινδύνου (risk metrics)

Διαχείριση διαθεσίμων και χαρτοφυλακίων, εκκαθάρισης και διακανονισμού (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών χαρτοφυλακίων και των πωλήσεων), συναλλαγών και πωλήσεων, επενδύσεων χαρτοφυλακίων, φύλαξης, χρηματοδότησης και όλες τις συναφείς υπηρεσίες.

Ολοκληρωμένη μεθοδολογία για τη διαχείριση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, συμβόλαια σταθερού εισοδήματος, μετοχές και παράγωγα, καλύπτοντας όλο το εύρος των εργασιών (front-, middle- και back)

Υποστήριξη των λογιστικών εγγραφών/πράξεων, διαχείριση χαρτοφυλακίων, παρακολούθηση εξασφαλίσεων και άλλους αυτοματισμούς όπως συμψηφισμούς, διαδικασίες EoD κλπ.

Καλύπτει το Islamic Treasury παρέχοντας πλήρεις λειτουργίες front-to-back office, επεξεργασία cross-asset από ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών μέσων της Shari’a, συμπεριλαμβανομένων vanilla, σταθερού εισοδήματος, μετοχών και άλλα είδη συναλλαγών θησαυροφυλακίου

Η κάλυψη περιλαμβάνει: Το Commodity Murabaha (συμπεριλαμβανομένου του Συντελεστή Συναλλαγής), Reverse Murabaha, Wakala Investment και Financing, Deposit Exchange, Sukuk, FX Spot και Al Tawarruq

Οφέλη

Εξειδίκευση και αξιοπιστία σε όλες τις ενέργειες/εργασίες

Mixnmatch λύσεις με τη λειτουργικότητα που απαιτείται

Αποδεδειγμένες και δοκιμασμένες διεθνείς πλατφόρμες

Γιατί να επιλέξετε την λύση Treasury της Profile Software;

Ως μια ενιαία προσέγγιση στα χρηματικά διαθέσιμα, η εταιρεία προσφέρει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για τη διαχείριση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, συμβόλαια σταθερού εισοδήματος, μετοχές και παράγωγα καλύπτοντας όλο το εύρος των εργασιών (front-, middle- και back).