Επικοινωνία

Σύνοψη

Η λύση P2Lending  αναλαμβάνει το σύνολο των εργασιών μια Peer to Peer Lending (crowdfunding) πλατφόρμας, σε όλο το εύρος των λειτουργιών της. Η μοναδικότητα της βασίζεται στον ξεχωριστό συνδυασμό διαχείρισης επενδύσεων και τραπεζικών εργασιών, αντικατοπτρίζοντας την αποδεδειγμένη εμπειρία της εταιρείας και στους δύο αυτούς τομείς.


Το P2Lending επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται και να παρακολουθούν όλες τις διαδικασίες τους μέσα από ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο και φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον, τόσο για τους χρήστες των επιχειρήσεων όσο και για τους πελάτες (δανειολήπτες και επενδυτές) τους. Περιλαμβάνει μια ισχυρή μηχανή ροής εργασιών για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών επενδύσεων και χορήγησης δανείων ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την ευελιξία της επιχείρησης προσφέροντας συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς. Παράλληλα ενσωματώνει επενδυτικές λειτουργίες για την πρωτογενή και δευτερογενή αγορά.

Βασικά Χαρακτηριστικά               

Εργαλειοθήκη επενδυτών & δανειοληπτών: Εύελικτη διαχείριση επενδύσεων και δανείων καθώς και αναλυτική πληροφόρηση των χρηστών

Εύελικτη πλατφόρμα δημιουργίας επενδυτικών και δανειακών προΐόντων (Product Factory)

Τήρηση αναλυτικού προφίλ των πελατών 

Διαχείριση πιστωτικών ορίων και εξασφαλίσεων 

Λεπτομερής διαχείριση αιτήσεων χρηματοδότητησης 

Αυτοματοποιημένη διαχείριση δανείων και επενδύσεων 

Διαχείριση ρίσκου μέσω προηγμένων υπολογισμών πιστωτικού κινδύνου

Οφέλη

Αυτοματοποιεί τις διαδικασίες επενδύσεων και δανείων, βοηθώντας τις εταιρείες να προσφέρουν καλύτερη εξυπηρέτηση 

Εξασφαλίζει συμμόρφωση σε εσωτερικές πολιτικές και κανονιστικά πλαίσια

Παρέχει την ευελιξία και τη δυναμικότητα που απαιτούν οι μοντέρνες πλατφόρμες λόγω της αρθρωτής δομής του

Προσφέρει δυνατότητες εξατομικευμένων υπηρεσιών μέσω του white-labelled front-end

Διαθέτει ευκολία στη χρήση και στο ορισμό ροών εργασίας 

Εξασφαλίζει την τήρηση των διαδικασιών μέσω αξιόπιστων ελέγχων και παρακολούθησης

Αυξάνει την παραγωγικότητα με μείωση των χειροκίνητων εργασιών

Βελτιώνει την επικοινωνία με τους πελάτες σε όλα τα επίπεδα

Διασυνδέεται εύκολα με οποιοδήποτε τρίτο σύστημα

 Γιατί να επιλέξετε την λύση P2P Lending της Profile Software;

Η λύση P2P Lending έχει μια αρθρωτή δομή που επιτρέπει τον σταδιακό εμπλουτισμό των λειτουργιών της ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης. Επιτρέπει την διασύνδεση με οποιοδήποτε σύστημα λογιστηρίου ή/και κανονιστικής συμμόρφωσης για την παραγωγή αναφορών αποτελώντας μια ολοκληρωμένη end-to-end λύση.