Επικοινωνία

Peer-to-Peer Lending

Η άνθιση του τομέα Peer- to-Peer Lending (P2PL) έχει παρουσιάσει νέες εναλλακτικές στον τρόπο που λειτουργεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα τα τελευταία χρόνια με καινοτόμες πλατφόρμες/εταιρείες που προσφέρουν διαφοροποιημένες υπηρεσίες δανεισμού.

Μάθετε περισσότερα

Alternative Finance

Ο τομέας του Alternative Finance αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, με πολλές νέες μικρές τράπεζες να εισέρχονται και να ανταγωνίζονται στο συγκεκριμένο χώρο. Ο συγκεκριμένος τρόπος τραπεζικής απευθύνεται σε μικρότερα, πιο ευέλικτα σχήματα, με σκοπό την παροχή άμεσων υπηρεσιών στους πελατες τους.

Μάθετε περισσότερα